Teknisk Förvaltning

Vi på Agena tillhandahåller teknisk förvaltning av fastigheter. Det innebär att hantera och underhålla fastighetens tekniska system, infrastruktur och utrustning för att säkerställa att de är i gott skick och att de uppfyller de krav och normer som gäller.

En av de primära uppgifterna inom teknisk förvaltning är att övervaka och underhålla fastighetens tekniska installationer. Det kan inkludera allt från värme- och ventilations till el och sanitet. Därtill övervakar vi brandlarm och SBA. Regelbunden inspektion och nödvändigt underhåll kan förebygga problem och säkerställa att din fastighet fungerar effektivt och säkert.

Om det ändå uppstår problem i något system, ser vi till att reparera och avhjälpa. Ibland kan det avhjälpas direkt vid upptäckt, men det kan även innebära att lämpliga underentreprenörer behöver anlitas. Oavsett ser vi till att jobbet genomförs korrekt och enligt gällande standard.

Finns det risk för akuta och oförutsedda händelser utanför ordinarie arbetstid? Vi tillhandahåller även beredskap där personal snabbt är på plats för att avhjälpa uppkomna fel.

Vi utför bland annat:

Tillsyn och skötsel

Värmesystem
Ventilation
Klimatskal

Avhjälpande och planerat underhåll

Vatten och avlopp
Värmesystem
Ventilation

Myndighetskrav

Hissar
Portar
Brandlarm
OVK

Kontakta oss med ditt projekt!

Telefon: 0510–662 11 – E-post: info@agena.se